ANiS REVIZIJA d.o.o.
Specijalizirano društvo za poslove revizije i sudskog vještačenja iz područja računovodstva, poreza i financija.

Kvaliteta ANiS REVIZIJE d.o.o.

temelji se na

profesionalnim standardima koje izdaje Međunarodni etički odbor za računovođe (IESBA) uključujući i Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 za kontrolu kvalitete u društvima koje obavljaju revizije i uvide financijskih izvještaja i ostale angažmane s izražavanjem uvjerenja i povezane usluge.

USLUGE

Revizija

Računovodstveno-financijske usluge

Porezno savjetovanje

Procjene i dubinske analize trgovačkih društava

Izrada investicijskih studija i poslovnih planova

Sudsko vještačenje na području računovodstva, poreza i financija

Kvaliteta revizije ne obuhvaća samo izdavanje ispravnog i neovisnog mišljenja već cjelokupan proces obavljanja revizije koji uključuje suradnju sa dobrim klijentima, kvalitetnu i jasnu revizijsku metodologiju, zapošljavanje kompetentnih i kvalificiranih djelatnika, obavljanje učinkovite i djelotvorne revizije i predanost kontinuiranom razvoju.

Kontaktirajte nas

Odricanje od odgovornosti: Anis revizija d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem internetskih stranica unutar domene anisrevizija.hr, za bilo koje radnje korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskih stranica anisrevizija.hr.

© 2017. ANiS REVIZIJA. Sva prava pridržana. Izrada LAV studio